ANTECEDENTS
Traccions Manresa, s.l. es crea l'any 1995 per la familia Llansó amb la intenció de cubrir un buit de mercat en el sector del transport en la zona de Manresa, que es va produir en deixar el sector l'any 1989. L'experiència de la familia Llansó en aquest sector es remunta a l'any 1944, quan es va crear l'empresa inicial. Juntament amb la incorporació de professionals provinents d'altres empreses de transport de la zona, fa que Traccions Manresa s.l. compleixi les expectatives necessàries per oferir un servei logístic integral als seus clients.

L'àrea d'actuació de Tracma abarca, en general, tot el món, encara que la seva dedicació més important es basa en els mercats nacional i comunitari, a través de serveis marítims i aeris en connexió amb diferents operadors depenent de la freqüencia de sortides i mitjans de transport.

L'àmbit nacional queda cobert gràcies a l'estreta col·laboració que mantenim amb Transportes y Logística Souto, i a les línies directes a les zones de llevant i del centre d'Espanya al grup Eurodist. A Catalunya es realitza a través de corresponsals propis per les províncies de Lleida, Tarragona i Girona. La distribució provincial es realitza amb mitjans propis.

Els serveis a les illes, tant a les Balears com a les Canàries, s'efectua gràcies a la col·laboració que tenim amb l'empresa Inter Ramoneda.

Per a dur a terme la nostra activitat, comptem amb una plantilla integrada per 25 persones, una flota pròpia de 20 vehicles i una desena de vehicles subcontractats. Vehicles de tot tipus que van des de trailers a furgonetes per a la distribució i recollides de paqueteria.

Disposem d'unes instalacions de 3.000 m2 sobre una superfície total de 6.100 m2, per a les sortides i arribades de mercaderies i uns magatzems de 1.000 m2 destinats a estocatge i picking.

NOVETATS
Estem desenvolupant durant aquest any un nou sistema informàtic que permet proporcionar informació detallada de tots els lliuraments i incidencies, a més a més d'implantar el codi de barres en l'àmbit de la paqueteria.

Els nostres projectes de futur més importants estan orientats cap a la progressiva conversió de l'empresa en operador logístic, essent aquesta la tendència natural del sector, que no ha d'estar tan sols enfocat al transport, sinó que ha d'abarcar una sèrie de serveis alternatius.

Tenim prevista per aquest any l'adopció d'un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO-9001: 2000.

També tenim previst per aquest exercici la sortida de les rutes de llarga distància al migdia, per així poder fer lliuraments en les comunitats més llunyanes, com Andalusia, Extremadura i Galícia, en 24 hores.