SERVEIS
A-SERVEI CONVENCIONAL D'ÀMBIT PENINSULAR DE GRUPATGE

TERMINIS DE LLIURAMENT:
Servei convencional de grupatge que consisteix en lliuraments a tota la Península en el termini de 24 a 48 hores, tot i que en algun punt molt concret de la Península es pugui donar el termini de 72 hores. Cal destacar que, en un radi de 600 Kms., s'està lliurant en 24 hores en un percentatge molt elevat, tant en pobles com en capitals.
Els lliuraments en grans superficíes solen ésser en dies i hores pactades pels remitents o per tractes establerts des de les delegacions de destí amb determinades grans superfícies amb les quals
habitualment tenen hores pactades.


B-SERVEI CONVENCIONAL A LES ILLES BALEARS I CANARIES DE
GRUPATGE

TERMINIS DE LLIURAMENT:
Servei convencional de grupatge que consisteix en lliuraments en el termini de 48 a 72 hores, depenent de les sortides de les navieres. Palma de Mallorca té sortides diàries, Eivissa, dilluns, dimecres i divendres. Maó, dimarts i dijous. En èpoques de vacances estivals, les navieres poden modificar les sortides i fins hi tot deixar contenidors de mercaderies a terra, al port, per over-booking.


C-SERVEI INTERNACIONAL DE GRUPATGE TERRESTRE A LA CEE


D-SERVEIS AERIS DE GRUPATGE I COURRIER A TOT EL MON


E-SERVEIS MARÍTIMS DE GRUPATGE I CONTENIDOR A TOT EL MON

Tots aquests serveis s'han de consultar al departament comercial, degut a la seva complexitat, tipus de servei i destí.


F-SERVEIS DE VALOR AFEGIT

Reemborsaments.
Devolució d'albarans del remitent, juntament amb llistat detallat.
Estocatge de mercaderies.
Picking.
Assesorament logístic.